Hoppa till innehåll

Detta gäller i samband med byte av bryggor

Detta gäller fram till början av Januari:

  • Klubbhuset är bokat för Rixöbryggan alla vardagar.
  • Yttre delen av hamnplanen spärras av för att Rixöbryggan skall kunna ställa upp material. 
  • OBSERVERA att upptagning i egen regi på slipen eller vid kajen kan nu endast göras på helger. På vardagarna är ytorna på hamnplan reserverade för Rixöbryggan
  • Båttrafik inom arbetsområdet skall undvikas i möjligaste mån

Avspärrning hamnplan Måndag – Fredag: Endast för Rixöbryggan

Avspärrning hamnplan Lördag – Söndag:  Rampen, kajen och spolplattan är tillgängliga