Hoppa till innehåll

Medlemsinformation om ersättning av bryggor hösten 2022 – våren 2023

Information till andelsägarna i EBEF om det planerade bytet av bryggor hösten 2022 till våren 2023 kommer fortsättningsvis att publiceras som dokument på vår medlemsportal PORTNET.

Informationsbrev #1 som publicerades i December 2021 hittar du i fortsättningen på medlemsportalen PORTNET. Informationsbrev #2 som innehåller viktig information om projektet att byta bryggor i hamnen är nu publicerat på medlemsportalen PORTNET.

Inför årsmötet är det viktigt att alla medlemmar är informerade om projektet med att ersätta bryggor i hamnen då vi kommer att ta viktiga beslut på årsmötet. Vi planerar att publicera Informationsbrev #3 i anslutning till att materialet för årsmötet distribueras. Som tidigare meddelat så blir årsmötet 2022 den 24 Mars.

Vi kommer att använda medlemsportalen PORTNET mera framöver för information som är avsedd för våra andelsägare i föreningen. Du hittar medlemsportalen längst till höger i menyn på startsidan. Det är varje medlems ansvar att ha uppdaterade inloggningsuppgifter till medlemsportalen PORTNET. Kontakta IT ansvarig om du har frågor.

Styrelsen Februari 2022.