Hoppa till innehåll

Montering av egen utrustning på bommar!!

Vid demonteringar av bommar i samband med byte av bryggor har vi upptäckt att det fanns skydd på några bommar som var skruvade i bommarna samt några som var lindade runt bommarna. Båda dessa sätt att montera egna skydd på bommarna är INTE tillåtet.

-Att borra hål i bommarna försvagar bommarna och skadar galvaniseringen med korrosion som följd. -Att linda skydd runt bommarna på undersidan gör att bommarna rostar fort.

Det som är ok är att montera är de skydd som endast sitter på sidan av bommen och är fästa med kraftiga buntband.

Det är viktigt att respektera detta av 2 skäl: -För att inte orsaka föreningen onödiga kostnader för byte av bommar. -En korrosionsskadad bom blir försvagad och kan brytas vid belastning med skador på båtar som följd.