Hoppa till innehåll

Oljeutsläpp i Enens hamn ☹

Enens hamn har  vid några tillfällen de senaste åren drabbats av bränsle/oljeutsläpp, nu senast hösten 2021 med 2000 kvadratmeter vattenyta förorenad av diesel. Detta är mycket olyckligt och något som föreningen och alla dess medlemma måste hjälpa till med att aktivt säkra så att detta inte händer igen. De utsläpp som förekommit har med största sannolikhet kommit från båtar i hamnen.

Det har inte varit möjligt att spåra från vilka båtar utsläppen kommit ifrån. Värt att notera är att det räcker med förhållandevis små mängder bränsle för att det skall bli oljefilm och lukt på stora vattenytor i hamnen. Sjöfåglar påverkas av täckande oljefilm på vattnet.

Vad skall vi då göra?

  • Gör rätt och regelbunden underhållsservice på din motor och transmission så att den inte läcker olja.
  • Använd oljeabsorbenter i motorrum och så att eventuellt slagvatten nere i båten hålls fritt från olja och bränsle. Oljeabsorbenter köper du enklast i en båttillbehörsbutik. Även föreningen har dessa dukar och korvar till Swish-försäljning i miljöhuset.
  • Pumpa ALDRIG ut förorenat slagvatten från kölsvin / motorrum i hamnen. Ett fat för sådant vatten finns i miljöhuset.
  • Hamnen har oljelänsor som skall användas om olyckan är framme igen. Finns i miljöhuset. 
  • Förekomsten av olje / bränsle utsläpp skall rapporteras till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Om situationen så kräver (100 tals liter) skall även räddningstjänsten kontaktas.

Nu har vi en ny härlig båtsommar 2022 framför oss, vi vill vädja till alla medlemmar att sköta sina båtar väl så att vi inte får några fler olje eller bränsleutsläpp i hamnen

Köp kölsvinskorvar / oljeduk till din båt redan nu så att säsongen är väl förberedd.

Styrelsen Januari 2022