Hoppa till innehåll

Ordförande har ordet

 

Till andelsägarna i Enens Båtägares Ekonomiska Förening

Kära medlemmar!

Ett drygt halvår har nu gått sedan jag tillträdde som ordförande i vår förening. Styrelsen har sedan dess hunnit träffas 5 gånger. Mellan våra möten har det dessutom varit fullt av aktiviteter för att säkra ett bra underhåll och drift av hamnen. Här är det viktigt att komma ihåg att arbetet till väldigt stor del utförs av våra medlemmar på ideell basis. Det s.k. Tisdagsgruppen gör här ett fantastiskt arbete.
Nedan följer några exempel på aktiviteter som vi genomfört under året, vid sidan av ordinarie aktiviteter såsom sjösättning, upptagning och arbetsdagar.
Omkoppling av vårt system för toatömning till en ny anslutningspunkt på det kommunala avloppsnätet, då den tidigare anslutningen ej fungerade tillfredställande.

Miljöstationen har färdigställts för att möjliggöra ett säkert omhändertagande av det avfall vi genererar i anslutning till våra fritidsbåtar.

Förberedelser för utbyte av F-bryggan. Detta är ett omfattande arbete som nu kommit till genomförandefasen. Det är nu viktigt att alla som besöker hamnen visar hänsyn och följer de anvisningar som anslagits.

Aktivitetsdag med Enen Race, fisketävling och skaldjursfest. Aktiviteten gick av stapeln den 3/9, med god uppslutning. Ett sextiotal personer kom till festen. Det var kul att åter kunna arrangera lite festligheter efter en lång period av Corona-restriktioner.

Den senaste tiden har vi i styrelsen ägnat en hel del tid till att identifiera möjligheter till besparingar på kort och på lång sikt. Här är det framför allt vår elförbrukning vi fokuserat på, då det är en relativt stor kostnadspost. För att möta kostnadsutvecklingen kommer vi att sänka värmen i huset, begränsa bastubadandet och släcka en del belysning under vintersäsongen. Vi har även börjat undersöka möjligheten till installation av solpaneler vilket i så fall kan ge oss längre elkostnader på lång sikt.

Önskar er alla en fin höst och vinter i väntan på en ny säsong på havet!

Bästa Hälsningar
Mats Grundius
Ordförande