Regler vid skada på båt

På förekommen anledning  har styrelsen gjort en skrivelse om hur du ska agera om olyckan är framme och skada uppstår på en båt i hamnen eller på hamnens utrustning. Du finner dokumentet i sin helhet under allmänna dokument på vår medlemsportal PORTNET