Hoppa till innehåll

Rensa jollestället! (Uppdaterat 16/11)

Uppdatering 16/11:

Endast några få andelsägare har hörsammat uppmaningen om rensning till dags dato 16/11 och märkt sina jollar alternativt tagit bort jollar som inte skall ligga där. Därför skärper vi nu budskapet:

-De jollar som inte är märkta med namn och andelsägarnummer innan 1/1 2024 kommer att anmälas som upphittade till polisen av föreningen för att sedan säljas alternativt destrueras.

Styrelsen

 

Publicerat 7/11:

Nu är det dags att rensa i jollestället! Jollestället är sedan länge överfullt med till huvuddelen gamla jollar som inte använts på många år. Tanken är att jollestället skall användas för de jollar som brukas frekvent och inte som nu nästintill vara ett upplag för gamla jollar som är både trasiga och mossbevuxna.

Vi vill nu ge dig som vet med dig att du har en gammal jolle som inte används chansen att ha hand om den så att jollestället kan brukas för de som använder sin jolle frekvent. Samtidigt vill vi påminna om att stället är till för mindre jollar och inte andra större flytetyg eller annat som läggs där emellanåt.

Länk till ordningsregler för jollestället

I och med detta meddelande har föreningen den 7:e november 2023 informerat om behovet av att rensa i jollestället. 

Styrelsen