Hoppa till innehåll

Sjösättning lördag 23 april

Av säkerhetsskäl och för att underlätta kranbilens arbete är hamnplanen avstängd för all biltrafik. Det betyder då att ingen sjösättning i egen regi kan ske under tiden. Körschemat finns uppsatt på anslagstavlan i hamnen och i medlemsportalen med reservation för att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Var i god tid om du ska sjösätta, 1 1/2 h innan. Nästa sjösättning är den 7 maj och därefter 14 maj.