Hoppa till innehåll

Skrapa bottenfärg

Nu är det upptagning och vi vill göra en del arbeten på hösten innan vintervilan. En reminder för skrapning av bottenfärg kommer här.

Tänk på att marktäcka och att koppla skrapan på dammsugaren, som finns i farligt avfallsrum. Gel skrapas över marktäckningen som sedan slängs när arbetet är färdigt. För mer information läs på vår hemsida https://enenhamn.se/bottenfarger-skrovdukar 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/rekommendation-sanering-batbotten-jan2022.pdf