Hoppa till innehåll

Styrelse och revisorer

i Enens Båtägares Ekonomiska Förening 2019

Styrelse & Övriga funktioner

Peter Nauwerck Ordförande 0705-685773 Övergripande ansvar
Lars Ackemar Ledamot 0706-237124 Kassör
Jan Börjesson Ledamot 0708-284106 Vaktchef
Anders Nilsson Ledamot 0300-60115, 0761-666465 Sekreterare, administration
Kent Skogman Ledamot  0768-680071  vice Vaktchef, vice Hamnanläggning
Kjell Persson Ledamot 0767-934293 Ansvarig hamnanläggning
Lars-Olof   Lindqvist Ledamot 0708-290393 Hamngården, uthyrning festlokalen, Sambandsansvarig Eventkommittén
Henrik Lind Information, Vice IT
Göran Petrusson 0723-506750 Ledamot,

Vice Platskommittén,

Vice hamnplan

Lars Dahlin Suppleant 0702-722058 Ansvarig Hamnplan, upptagning och sjösättning, ordf Platskommittén
Lars Östlund Suppleant

 0734-142662

Vice Ordförande,

vice Hamnplan

Jan Morén Suppleant

0705-416548

vice Hamnanläggning, vice Hamngården / uthyrning
Anders Loren Suppleant

0727-105304

Miljöfrågor
Markus Löfgren Suppleant

 0705-194011

 IT, Vice information

vice Platskommitté

Kent Skogman

Vice vaktchef,

Vice hamnanläggning

E-postadresser:
Allmänna frågor, övrigt info@enenhamn.se Bryggchefer  bryggchefer@enenhamn.se
Styrelsen styrelsen@enenhamn.se Vaktchef  vaktchef@enenhamn.se
Medlemsfrågor, ekonomi medlemmar@enenhamn.se Hamnplan, sjösättning/upptagning, platser på land  hamnplan@enenhamn.se
Platskommittén platser@enenhamn.se Hamngården ansvarig  hamngarden@enenhamn.se
Festkommittén festkommitten@enenhamn.se  Hamnanläggning / underhåll  hamnanlaggning@enenhamn.se

Festkommittén

Lars-Olof   Lindqvist 0708-29 03 93 Sammankallande för alla typer av event

E-post: festkommitte@enenhamn.se

Revisorer

Henrik Olsson Extern revisor
Gerhard Svensson Intern revisor  0705-481012
Håkan Dalväg Suppleant  0725-607041
Jan Johansson Suppleant  0705-55 54 50

 Tidigare styrelser:

2008
2009
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2015

2016

2017