Uppmärksamma datum för upptagning av båtar med kranbil

En påminnelse om att upptagningsarbetet av båtar med kranbil påbörjats.  Dessa datum är den 10 september och den 23 september samt 7 oktober och 14 oktober. Vänligen tänk på att bilar inte parkeras och blockerar uppställda vaggor och stöttor. Det kan hindra och försvåra upptagningsarbetet. Upptagning  i egen regi sker efter att kranbilen lämnat hamnplanen dessa tillfällena.

2023-09-10