Hoppa till innehåll

Vädjan från styrelsen för Enens Vägsamfällighet – håll hastigheten 30 km/h

Många boende längs främst Stora Enens väg men även längs de kortare sidovägarna klagar på höga hastigheter. Detta blir särskilt tydligt nu på våren när trafiken också ökar med många besökare till hamn och bad.

Så vår vädjan till alla boende i området, alla båtägare och badgäster är att respektera gällande hastighet, gärna lägre, för allas säkerhet och trivsel.

Styrelsen för  Enens samfällighet tackar på förhand  med en tillönskan om en skön sommar 2022