Hoppa till innehåll

Viktigt om avmastning & maststället

En viktig påminnelse: eftersom Rixöbryggan kommer att  lägga upp material på hamnplan och blockera maststället är det viktigt för ALLA andelsägare som har för avsikt att lägga sin mast i maststället i höst att göra detta innan Rixöbryggan börjar ställa upp material på hamnplan. Master som skall förvaras i maststället skall vara på plats i maststället senast 2 oktober för att garantera åtkomst till maststället. Masterna skall som vanligt vara märkta med namn och andelsägarnummer. Maststället är inte tillgängligt för våra hyresgäster.

Masta av i god tid innan 2:a oktober.