Markus Löfgren

Hamnens miljöarbete uppmärksammat i media

Hamnens målmedvetna jobb med att minska miljöpåverkan har synts i media https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/batforeningen-i-onsala-vi-ligger-tio-ar-fore-miljolagstiftningen

Vill du slippa måla botten och testa en Skrovduk istället?

Hamnen har fått erbjudande från en tillverkare av skrovdukar att testa gratis under denna säsong.Skrovduken spänns i y-bommarna och du kör upp din motorbåt på den som beväxningsskydd. Dubehöver endast måla din akterspegel. Sannolikt är vår hamn en bra plats för denna teknik då det gårfå vågor och är relativt lite beväxningstryck.Se bifogade dokument för … Läs mer

Kraftigt rabatterad blästring av din båt- tag chansen

Som ni vet har hamnen jobbat med bottenfärgsgiftet TBT under en tid.  Vi har nu kartlagt hamnbassängen och ca 110 av båtarna i föreningen.  Vårt mål är att helt ta bort den TBT som sitter på båtskrov och på det sättet säkerställa att ingen mer TBT når hamnbassängen eller fjorden utanför.  Detta kommer göras genom … Läs mer

Skrota din 2-taktare med förgasare

Medlemmar i Enenhamn har i år en extra möjlighet.   Föreningen har fått stöd av Länsstyrelsen att skrota ut 2-taktare med förgasare. Motivet för skrotning är motorernas höga (per hästkraft) lokala utsläpp av bränsle och olja i fjorden.  Ca 20 motorer kan få detta stöd vilket är 2000 kr för motorer under 50 Hk och 4000 kr … Läs mer

Skrotningsbidrag 2-taktare

Skrotar du din 2-taktare med förgasare erbjuder Länsstyrelsen Halland ett bidrag om 2 000 Kr (< 50 Hk) eller 4000 Kr (>50 Hk). Är du intresserad så kontakta miljöansvarig, Anders Lorén (Anders.loren@ri.se)  innan  31 december för mer info.