Alla inlägg

Skrapa bottenfärg

Nu är det upptagning och vi vill göra en del arbeten på hösten innan vintervilan. En reminder för skrapning av bottenfärg kommer här. Tänk på att marktäcka och att koppla skrapan på dammsugaren, som finns i farligt avfallsrum. Gel skrapas över marktäckningen som sedan slängs när arbetet är färdigt. För mer information läs på vår … Läs mer

Viktigt om avmastning & maststället

En viktig påminnelse: eftersom Rixöbryggan kommer att  lägga upp material på hamnplan och blockera maststället är det viktigt för ALLA andelsägare som har för avsikt att lägga sin mast i maststället i höst att göra detta innan Rixöbryggan börjar ställa upp material på hamnplan. Master som skall förvaras i maststället skall vara på plats i … Läs mer

Biltrafik undanbedes upptagningsdagarna

Av säkerhetsskäl och för att underlätta kranbilens arbete är hamnplanen avstängd för de som inte har bokat upptagningsdagarna – 18/9, 24/9, 1/10, 8/10. Det betyder då att ingen upptagning i egen regi kan ske under tiden. Vi är tacksamma om du ställer din bil på gräsplätten i backen (Stora Enens väg) om möjlighet finns. Annars … Läs mer

Ökade elkostnader

På grund av ökade elkostnader i samhället så kommer ett antal åtgärder att vidtagas för att sänka föreningens elkostnader. Information kommer inom kort.

Schema för upptagning i medlemsportalen

Aktuellt upptagningsschema finns att se på anslagstavlan och i medlemsportalen. Tiderna är preliminära men uppdateras efter hand om ändring behöver göras. Viktigt är att du ska vara på plats ca: 1 1/2 h innan den tiden du fått.      .